ОР “Бакалавр”

 

ОПП “Туризм”
спеціальність 242 “Туризм і рекреація”
1 курс
Актуальні проблеми історії України та української культури
силабус
Безпека життєдіяльності і цивільний захист силабус
Вступ до фаху та основи наукових досліджень силабус
Інформаційні системи і технології в туризмі
силабус
Основи туризмознавства силабус
Перша іноземна мова (англійська) силабус
Рекреаційна географія силабус
Рекреаційні комплекси світу силабус
Туристсько-рекреаційне картографування силабус
Туристичне країнознавство силабус
Вибіркові дисципліни (1 курс)
Активні види туризму силабус
Географія туризму силабус
Екотуризм силабус
Етнотуризм силабус
Історія туризму силабус
Краєзнавство силабус
Організація музейної справи силабус
Основи музеєзнавства силабус
Спортивний туризм силабус
Сталий розвиток туризму силабус
2 курс
Діловодство в туристичній діяльності силабус
Іноземна мова (1) за професійним спрямуванням (англійська) силабус
Організація виставкової діяльності силабус
Організація готельного і ресторанного господарства силабус
Організація туристичних подорожей силабус
Вибіркові дисципліни (2 курс)
Базовий курс другої іноземної мови (німецька) (3 семестр) силабус
Базовий курс другої іноземної мови (німецька) (4 семестр) силабус
Вікова психологія силабус
Ділова іноземна мова 2 (4 семестр) силабус
Друга іноземна мова (3 семестр) силабус
Друга іноземна мова (4 семестр) силабус
Культурно-пізнавальний туризм силабус
Подієвий туризм
силабус
Практичний курс другої іноземної мови (4 семестр) силабус
Психологія бізнесу в туризмі силабус
спеціальність 242 “Туризм”
3 курс
Бізнес-курс іноземної мови
силабус
Історико-культурна спадщина Карпатського Єврорегіону силабус
Іноземна мова (2) за професійним спрямуванням силабус
Історія світових цивілізацій силабус
Менеджмент в туризмі силабус
Організація анімаційної діяльності силабус
Організація екскурсійної діяльності силабус
Основи міжкультурної комунікації в туризмі силабус
Вибіркові дисципліни (3 курс) 
Бізнес-курс іноземної мови (англійська) силабус
Ділова іноземна мова (1) (англійська) (5 семестр) силабус
Ділова іноземна мова (1) (англійська) (6 семестр) силабус
Практичний курс другої іноземної мови (5 семестр) силабус
Практичний курс другої іноземної мови (6 семестр) силабус
4 курс
Дозвілля в туризмі силабус
Економіка підприємства силабус
Історія європейської архітектури і мистецтва силабус
Інноваційний розвиток туризму силабус
Маркетинг в туризмі силабус
Організація сільського і зеленого туризму силабус
Статистика в туризмі силабус
Туроперейтинг силабус
Вибіркові дисципліни (4 курс) 
Бізнес-курс іноземної мови (англійська) силабус
Державне та корпоративне управління в туризмі силабус
Ділова іноземна мова (1) (англійська) силабус
Корпоративна культура в туризмі силабус
Корпоративна культура в туризмі (Орлова В.В.) силабус
ОПП “Туризм. Проектно-грантовий менеджмент”
спеціальність 242 “Туризм і рекреація”
1 курс
Вступ до фаху та основи наукових досліджень силабус
Іноземна мова (1) за професійним спрямуванням (англійська) силабус
Історія світових цивілізацій силабус
Командоутворення в проектній діяльності силабус
Основи туризмознавства силабус
Перша іноземна мова (англійська) силабус
Рекреаційні комплекси світу силабус
Статистика в туризмі та проектно-грантовій роботі силабус
Туристичне картографування силабус
Туристичне країнознавство силабус
Вибіркові дисципліни (1 курс)
Безпека життєдіяльності силабус
Географія туризму силабус
Екотуризм силабус
Етнотуризм силабус
Інформаційні системи і технології в туризмі
силабус
Історія краєзнавства силабус
Історія туризму силабус
Рекреаційна географія силабус
Сталий розвиток туризму силабус
Туристичні дестинації силабус
Туристичне краєзнавство силабус
Цивільний захист силабус
2 курс
SMM-менеджмент силабус
Бізнес планування проектів силабус
Бізнес-курс іноземної мови (англійська) силабус
Діловодство в туристичній діяльності силабус
Інноваційні методи управління проєктами силабус
Іноземна мова (1) за професійним спрямуванням (англійська) силабус
Менеджмент в туризмі силабус
Організація туристичних подорожей силабус
Управління проєктами та цільовими програмами силабус
Вибіркові дисципліни (2 курс)
Бізнес-курс іноземної мови 2 силабус
Вікова психологія силабус
Державне управління в туризмі силабус
Ділова іноземна мова 2 силабус
Іноземна мова (1) за професійним спрямуванням (англійська) силабус
Корпоративне управління в туризмі силабус
Практичний курс другої іноземної мови силабус
Психологія бізнесу в туризмі силабус
Психологія проектно-грантового менеджменту силабус
3 курс
Історико-культурна спадщина Карпатського Єврорегіону силабус
Організація анімаційної діяльності силабус
Організація екскурсійної діяльності силабус
Основи міжкультурної комунікації в туризмі силабус
Вибіркові дисципліни (3 курс)
Бізнес-курс іноземної мови 2 силабус
Ділова іноземна мова 2 силабус
Іноземна мова (2) за професійним спрямуванням силабус
Практичний курс другої іноземної мови силабус
Практичний курс іншомовної комунікації та перекладу (німецька) силабус
Практичний курс усного та писемного мовлення (німецька) силабус


КАТАЛОГ 2 ЦИКЛУ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
Історія культури модерної Європи силабус
Логістичний менеджмент силабус
Організація екскурсійних послуг силабус
Практики міжкультурного діалогу в індустрії гостинності
силабус