ОР “Бакалавр”

 

спеціальність 242 “Туризм”
ОПП “Туризм”
Вступ до фаху та основи наукових досліджень силабус
Рекреаційна географія
силабус
Історія української культури силабус
Туристсько-рекреаційне картографування
силабус
Організація виставкової діяльності силабус
Філософія силабус
Організація екскурсійної діяльності силабус
Історія світових цивілізацій силабус
Організація анімаційної діяльності силабус
Менеджмент у туризмі
силабус
Економіка підприємства силабус
Туроперейтинг силабус
Облік і аудит силабус
Маркетинг в туризмі силабус
Дозвілля в туризмі силабус
Державне та корпоративне управління в туризмі
силабус
ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
Активні види туризму силабус
Вікова психологія силабус
Географія туризму силабус
Державне та корпоративне управління в туризмі силабус
Дозвіллєзнавство силабус
Документоведення в туризмі силабус
Екотуризм силабус
Етнотуризм силабус
Історія туризму силабус
Корпоративна культура в туризмі силабус
Краєзнавство силабус
Культурно-пізнавальний туризм силабус
Організація музейної справи силабус
Організація послуг дозвілля силабус
Організація сільського і зеленого туризму
силабус
Організація транспортних логістичних систем в туризмі  силабус
Основи музеєзнавства силабус
Подієвий туризм  силабус
Психологія бізнесу в туризмі силабус
Спортивний туризм  силабус
Сталий розвиток туризму силабус
   
ОПП “Туризм. Проектно-грантовий менеджмент”
ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
Безпека життєдіяльності силабус
Вікова психологія силабус
Географія туризму силабус
Глобальна економіка силабус
Державне управління в туризмі силабус
Дозвіллєзнавство силабус
Дозвілля в туризмі силабус
Економіка підприємства силабус
Екотуризм силабус
Етнотуризм силабус
Історія краєзнавства силабус
Історія туризму силабус
Корпоративне управління в туризмі силабус
Організація дозвіллєвих послуг силабус
Підприємницьке право силабус
Психологія бізнесу в туризмі силабус
Психологія проектно-грантового менеджменту силабус
Регіональна економіка силабус
Реклама в туризмі силабус
Рекламні технології в туризмі силабус
Рекреаційна географія силабус
Сталий розвиток туризму силабус
Туристичне краєзнавство силабус
Туристичні дестинації силабус
Цивільний захист силабус
PR-технології в туризмі силабус
   
спеціальність 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”
Вікова психологія (028 МСД) силабус
Дозвілля для людей з особливими потребами (028 МСД) силабус
Організація дозвілля для неповносправних (028 МСД)
силабус
Психологія бізнесу (028 МСД) силабус
Психологія менеджменту соціокультурної діяльності (028 МСД) силабус