ОР “Бакалавр”

 

спеціальність 242 “Туризм”
ОПП “Туризм”
Вступ до фаху та основи наукових досліджень силабус
Рекреаційна географія
силабус
Історія української культури силабус
Туристсько-рекреаційне картографування
силабус
Організація виставкової діяльності силабус
Філософія силабус
Організація екскурсійної діяльності силабус
Історія світових цивілізацій силабус
Організація анімаційної діяльності силабус
Менеджмент у туризмі
силабус
Економіка підприємства силабус
Туроперейтинг силабус
Облік і аудит силабус
Маркетинг в туризмі силабус
Дозвілля в туризмі силабус
Державне та корпоративне управління в туризмі
силабус
Іноземна мова (1) за професійним спрямуванням (англійська) силабус
Перша іноземна мова (англійська) силабус
ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
Активні види туризму силабус
Вікова психологія силабус
Географія туризму силабус
Державне та корпоративне управління в туризмі силабус
Дозвіллєзнавство силабус
Документоведення в туризмі силабус
Друга іноземна мова (німецька)
силабус
Екотуризм силабус
Етнотуризм силабус
Історико-культурна спадщина Карпатського Єврорегіону силабус
Історія туризму силабус
Корпоративна культура в туризмі силабус
Краєзнавство силабус
Культурно-пізнавальний туризм силабус
Культурологія силабус
Логістика в туризмі силабус
Організація музейної справи силабус
Організація послуг дозвілля силабус
Організація сільського і зеленого туризму
силабус
Організація транспортних логістичних систем в туризмі  силабус
Основи музеєзнавства силабус
Подієвий туризм  силабус
Практичний курс другої іноземної мови (німецька)
силабус
Психологія бізнесу в туризмі силабус
Рекреалогія   силабус
Спортивний туризм  силабус
Сталий розвиток туризму  силабус
   
ОПП “Туризм. Проектно-грантовий менеджмент”
ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
Безпека життєдіяльності силабус
Вікова психологія силабус
Географія туризму силабус
Державне управління в туризмі силабус
Екотуризм силабус
Етнотуризм силабус
Історія краєзнавства силабус
Історія туризму силабус
Корпоративне управління в туризмі силабус
Підприємницьке право силабус
Психологія бізнесу в туризмі силабус
Психологія проектно-грантового менеджменту силабус
Рекреаційна географія силабус
Сталий розвиток туризму силабус
Туристичне краєзнавство силабус
Туристичні дестинації силабус
Цивільний захист силабус
   
спеціальність 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”
Вікова психологія (028 МСД) силабус
Дозвілля для людей з особливими потребами (028 МСД) силабус
Організація дозвілля для неповносправних (028 МСД)
силабус
Психологія бізнесу (028 МСД) силабус
Психологія менеджменту соціокультурної діяльності (028 МСД) силабус