ОР “Магістр”

Методологія і організація наукових досліджень силабус
Управління проектами в туризмі силабус
Туризмологія силабус
Управління якістю туристичних послуг силабус
Інноваційні технології в туризмі силабус
Охорона праці в галузі силабус
Лінгвокраїнознавство силабус
Ділова іноземна мова силабус
Міжнародний туризм силабус
ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
Економіка в туризмі та готельно-ресторанній справі силабус
Економічний аналіз силабус
Екскурсологія силабус
Івентивний туризм силабус
Планування та обслуговування турпотоків силабус
Рекламно-інформаційна діяльність силабус
Ринок послуг в туризмі силабус
Міжкультурна комунікація в туризмі силабус
Стратегічне управління  силабус