Зарічняк Андрій Петрович

старший викладач

 

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився в місті Тлумачі Івано-Франківської області. В 2001 р. вступив до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на факультет історії і політології і у 2006 р. отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «історія» (кваліфікація «історик, викладач»). В 2006–2009 рр. навчався в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 07.00.01 – історія України.
З серпня 2010 р. розпочав роботу в Інституті туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на посаді старшого лаборанта кафедри туризмознавства і туристичних спеціалізацій. З вересня 2011 р. – асистент кафедри (за сумісництвом). З вересня 2015 р. – викладач кафедри туризмознавства і краєзнавства. З 1 січня 2023 р. – старший викладач кафедри туризмознавства і краєзнавства факультету туризму.
В 2013 р. успішно виконав програму курсу «Основи роботи тьютора в системі дистанційного навчання». Відповідальний за організацію дистанційного навчання на факультеті туризму.
Нагороджений грамотою Івано-Франківської обласної ради (2017), грамотою Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА (2017), Подякою міського голови Івано-Франківська (2018), Подякою голови галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм» (2019), Грамотою Голови Івано-Франківської ОВА (2023).
Викладає курси «Історія світових цивілізацій», «Історія європейської архітектури і мистецтва», «Організація анімаційної діяльності», «Статистика в туризмі».

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Зарічняк А.П., Чернявська С.С. Фортифікаційні споруди Карпатського регіону Румунії як об’єкт туристичної атракції. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2019. №1–2 (12–13).
 2. Калуцький І.Ф., Зарічняк А.П. Сучасні проблеми рекреаційного лісокористування в Ґорґанах (на прикладі ДП «Осмолодське лісове господарство»). Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2019. №1–2 (12–13). С. 136–145.
 3. Breus S., Bielialov T., Denysenko M., Zarichniak A., Al-Tmeizi A. Strategic Management of Deployment of Innovation Projects at the Enterprise. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Vol. 18, Special Issue 1. (1939-6104-18-SI-1-446)
 4. Shykerynets V.V., Polyova L.V., Zarichniak A.P. Peculiarities of implementation by state authorities of state policy in the sphere of culture at the regional level. Public management. 2020. №5 (25). P. 259–271.
 5. Перевозова І.В., Філюк С.М., Зарічняк А.П. Особливості впливу пандемії COVID-19 на безпеку світового туристично-рекреаційного потенціалу. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2021. Вип. 30. С. 298–307.
 6. Філюк С.М., Зарічняк А.П. Шляхи удосконалення економічної політики у сфері відновлення туристично-рекреаційного потенціалу України на тлі загрози COVID-19. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2021. Вип. 31. С. 200–205.
 7. Філюк С.М., Зарічняк А.П. Екосистемна безпека як парадигма державної соціально-економічної політики у сфері відновлення туристично-рекреаційного потенціалу (на прикладі кризи COVID-19). Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Вип. 32. С. 339–346.
 8. Філюк С.М., Зарічняк А.П. Ретроспективний аналіз політики екосистемного відновлення безпеки туристично-рекреаційного потенціалу у період кризи (на прикладі світової пандемії COVID-19). Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Вип. 33. С. 223–229.
 9. Філюк С.М., Зарічняк А.П. Візія стратегії екосистемного відновлення безпеки туристично-рекреаційного потенціалу. Академічні візії. 2022. Вип. 8-9. С. 124–131.
 10. Перевозова І.В., Філюк С.М., Зарічняк А.П. Вплив кризових процесів на туристично-рекреаційний потенціал України: ретроспективний аналіз даних 2014-2022 рр. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Вип. 34. С. 296–305.
 11. Філюк С.М., Зарічняк А.П. Нормативно-економічні принципи екосистемної безпеки туристично-рекреаційного потенціалу України. Академічні візії. 2022. Вип. 10-11. С. 67–74.
 12. Перевозова І.В., Філюк С.М., Зарічняк А.П. Вплив російської агресії на екосистемну безпеку туристично-рекреаційного потенціалу України. Академічні візії. 2022. Вип. 12. (DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7585323).
 13. Філюк С.М., Зарічняк А.П. Пріоритетні цілі екосистемного відновлення безпеки туристично-рекреаційного потенціалу України у довгостроковій перспективі. Академічні візії. 2022. Вип. 13. (DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7585394).
 14. Філюк С.М., Зарічняк А.П. Розвиток туристичного потенціалу у воєнний час: міжнародний досвід і перспективи України. Академічні візії. 2022. Вип. 14. (DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7588656).
 15. Перевозова І.В., Філюк С.М., Зарічняк А.П. Стан туристично-рекреаційного потенціалу України в умовах російського вторгнення. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Вип. 35. С. 65-73.
 16. Філюк С.М., Зарічняк А.П. Стратегічне планування екосистемного відновлення безпеки туристично-рекреаційного потенціалу України. Академічні візії. 2023. Вип. 15. (DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7589766).
 17. Філюк С.М., Зарічняк А.П. Ідентифікація загроз екосистемному відновленню безпеки туристично-рекреаційного потенціалу України у воєнний час. Академічні візії. 2023. Вип. 16. (DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7599776).
 18. Sakhno A., Salkova I., Petruk N., Popovych Y., Vychivskyi P., Zarichniak A., Abuselidze G. The efficiency evaluation of providing excursion services in the tourist activity of Ukraine. Lecture Notes in Networks and Systems. 2023. V 574. P. 1216–1224. (10.1007/978-3-031-21432-5_129)

Член Вченої ради факультету туризму. Технічний редактор фахового видання «Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму»  (дата включення – 04.07.2014 р.; викл. у березні 2020 р.).

Стажування та підвищення кваліфікації

 В 2016 р. взяв участь у тренінгу по фотосферах та картографуванню «Google Map Maker Ukraine community».

З 12.02.2018 по 14.12.2018 проходив стажування (без відриву від виробничої діяльності) в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

З 3 листопада по 30 грудня 2022 року проходив стажування в рамках VIII Міжнародної програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників – «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу».

Участь у професійних та громадських об’єднаннях

Член Асоціації представників туристичного бізнесу Прикарпаття

Член Національної спілки краєзнавців України

Сфера наукових інтересів: історико-культурна спадщина, анімаційний менеджмент, менеджмент туризму, організація виставкової діяльності.