Вручення сертифікатів за результатами стажувань

Формування фахових компетентностей у процесі підготовки здобувачів першого та другого рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм і рекреація” здійснюється в різних педагогічних умовах: як у процесі практичних занять з навчальних дисциплін, так і під час виробничої практики. Разом з тим дієвим засобом набуття професійних компетентностей виступає стажування в компаніях туристичних операторів. Завдяки підписанню договорів про співпрацю ПНУ з низкою туристичних підприємств студенти спеціальності “Туризм і рекреація” мають можливості для набуття навичок практичної роботи з організації процесу обслуговування споживачів туристичних послуг у різних країнах.
12.12.2023 у стінах факультету туризму відбулося вручення сертифікатів студентам, які проходили стажування в зимовий і літній період 2023 року.

Підписано угоду про співпрацю з Політехнікою Шибеника (Хорватія)

30.11.2023 р. відбулася зустріч проректора з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Сергія Шарина з з ректором Політехніки Шибеника (м. Шибеник, Хорватія) Любо Рунічем. У заході взяли участь Почесний консул Республіки Хорватії на заході України Віталій Запухляк, колишня помічниця міністра юстиції Хорватії Майя Цвітан Грубішин, виконувач обов’язків завідувача кафедри туризмознавства і краєзнавства факультету туризму ПНУ Андрій Зарічняк, доцентка кафедри іноземних мов та країнознавства Надія Савчук.
Сторони обговорили та підписали угоду про науково-освітню співпрацю з метою спільного розвитку наукового та інноваційного потенціалу. У процесі обговорення напрямів співпраці увага акцентувалася на питаннях проведення спільних наукових досліджень, організації стажування викладачів і академічної мобільності студентів.

Круглий стіл: обговорення освітньої програми «Туризмознаство» ІІ рівня вищої освіти

29 листопада 2023 року на кафедрі туризмознавства і краєзнавства факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбувся Круглий стіл за участю стейкхолдерів, гаранта ОПП «Туризмознавство» другого рівня вищої освіти, колективу кафедри та здобувачів вищої освіти за даним рівнем.
Предметом обговорення стали питання єдності теорії та практики в навчальному процесі підготовки магістрів за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація».
В обговоренні взяли участь фахівці сфери туризму, представники музейних установ, науковці та студенти.
Косило М. Ю., директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, акцентував увагу на актуальних проблемах розвитку сучасного ринку туристичних послуг і його вплив на зміст підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти.
Федів Ірина, заступник генерального директора з наукової роботи Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського, наголосила на необхідності посилення співпраці закладів вищої освіти, туристичних підприємств і музейних установ як у питаннях теоретичної, так і практичної підготовки та залучення студентів до розробки та апробації нових туристичних маршрутів територією області.
Гарант ОПП «Туризмознавство» другого рівня вищої освіти кандидат історичних наук, доцент Вичівський П. П. розкрив складові освітньої програми, логічний взаємозв’язок всіх освітніх компонентів та вказав на зміни, внесені за результатами обговорення ОПП зі стейкхолдерами.
За результатами Круглого столу було прийнято рішення про урахування вимог ринку праці та тенденцій розвитку спеціальності у навчальному процесу підготовки магістрів з туризму і рекреації.