Круглий стіл: обговорення освітньої програми «Туризмознаство» ІІ рівня вищої освіти

29 листопада 2023 року на кафедрі туризмознавства і краєзнавства факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбувся Круглий стіл за участю стейкхолдерів, гаранта ОПП «Туризмознавство» другого рівня вищої освіти, колективу кафедри та здобувачів вищої освіти за даним рівнем.
Предметом обговорення стали питання єдності теорії та практики в навчальному процесі підготовки магістрів за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація».
В обговоренні взяли участь фахівці сфери туризму, представники музейних установ, науковці та студенти.
Косило М. Ю., директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, акцентував увагу на актуальних проблемах розвитку сучасного ринку туристичних послуг і його вплив на зміст підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти.
Федів Ірина, заступник генерального директора з наукової роботи Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського, наголосила на необхідності посилення співпраці закладів вищої освіти, туристичних підприємств і музейних установ як у питаннях теоретичної, так і практичної підготовки та залучення студентів до розробки та апробації нових туристичних маршрутів територією області.
Гарант ОПП «Туризмознавство» другого рівня вищої освіти кандидат історичних наук, доцент Вичівський П. П. розкрив складові освітньої програми, логічний взаємозв’язок всіх освітніх компонентів та вказав на зміни, внесені за результатами обговорення ОПП зі стейкхолдерами.
За результатами Круглого столу було прийнято рішення про урахування вимог ринку праці та тенденцій розвитку спеціальності у навчальному процесу підготовки магістрів з туризму і рекреації.