Вручення сертифікатів за результатами стажувань

Формування фахових компетентностей у процесі підготовки здобувачів першого та другого рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм і рекреація” здійснюється в різних педагогічних умовах: як у процесі практичних занять з навчальних дисциплін, так і під час виробничої практики. Разом з тим дієвим засобом набуття професійних компетентностей виступає стажування в компаніях туристичних операторів. Завдяки підписанню договорів про співпрацю ПНУ з низкою туристичних підприємств студенти спеціальності “Туризм і рекреація” мають можливості для набуття навичок практичної роботи з організації процесу обслуговування споживачів туристичних послуг у різних країнах.
12.12.2023 у стінах факультету туризму відбулося вручення сертифікатів студентам, які проходили стажування в зимовий і літній період 2023 року.