Вручення сертифікатів за результатами стажувань

Формування фахових компетентностей у процесі підготовки здобувачів першого та другого рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм і рекреація” здійснюється в різних педагогічних умовах: як у процесі практичних занять з навчальних дисциплін, так і під час виробничої практики. Разом з тим дієвим засобом набуття професійних компетентностей виступає стажування в компаніях туристичних операторів. Завдяки підписанню договорів про співпрацю ПНУ з низкою туристичних підприємств студенти спеціальності “Туризм і рекреація” мають можливості для набуття навичок практичної роботи з організації процесу обслуговування споживачів туристичних послуг у різних країнах.
12.12.2023 у стінах факультету туризму відбулося вручення сертифікатів студентам, які проходили стажування в зимовий і літній період 2023 року.

Підписано угоду про співпрацю з Політехнікою Шибеника (Хорватія)

30.11.2023 р. відбулася зустріч проректора з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Сергія Шарина з з ректором Політехніки Шибеника (м. Шибеник, Хорватія) Любо Рунічем. У заході взяли участь Почесний консул Республіки Хорватії на заході України Віталій Запухляк, колишня помічниця міністра юстиції Хорватії Майя Цвітан Грубішин, виконувач обов’язків завідувача кафедри туризмознавства і краєзнавства факультету туризму ПНУ Андрій Зарічняк, доцентка кафедри іноземних мов та країнознавства Надія Савчук.
Сторони обговорили та підписали угоду про науково-освітню співпрацю з метою спільного розвитку наукового та інноваційного потенціалу. У процесі обговорення напрямів співпраці увага акцентувалася на питаннях проведення спільних наукових досліджень, організації стажування викладачів і академічної мобільності студентів.

Круглий стіл: обговорення освітньої програми «Туризмознаство» ІІ рівня вищої освіти

29 листопада 2023 року на кафедрі туризмознавства і краєзнавства факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбувся Круглий стіл за участю стейкхолдерів, гаранта ОПП «Туризмознавство» другого рівня вищої освіти, колективу кафедри та здобувачів вищої освіти за даним рівнем.
Предметом обговорення стали питання єдності теорії та практики в навчальному процесі підготовки магістрів за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація».
В обговоренні взяли участь фахівці сфери туризму, представники музейних установ, науковці та студенти.
Косило М. Ю., директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, акцентував увагу на актуальних проблемах розвитку сучасного ринку туристичних послуг і його вплив на зміст підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти.
Федів Ірина, заступник генерального директора з наукової роботи Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського, наголосила на необхідності посилення співпраці закладів вищої освіти, туристичних підприємств і музейних установ як у питаннях теоретичної, так і практичної підготовки та залучення студентів до розробки та апробації нових туристичних маршрутів територією області.
Гарант ОПП «Туризмознавство» другого рівня вищої освіти кандидат історичних наук, доцент Вичівський П. П. розкрив складові освітньої програми, логічний взаємозв’язок всіх освітніх компонентів та вказав на зміни, внесені за результатами обговорення ОПП зі стейкхолдерами.
За результатами Круглого столу було прийнято рішення про урахування вимог ринку праці та тенденцій розвитку спеціальності у навчальному процесу підготовки магістрів з туризму і рекреації.

Зустріч студентів спеціальності “Туризм і рекреація” з волонтеркою Аліною Косовською

Студенське життя здобувачів вищої освіти як рівня “Бакалавр”, так і “Магістр” за спеціальністю “Туризм і рекреація” наповнене цікавими подіями та зустрічами.
24.11.2023 р. студенти взяли участь у заході, організованому Івано-Франківською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. І. Франка. Тут відбулася зустріч з волонтеркою Аліною Косовською, на рахунку якої сотні добрих справ. Аліна Косовська відома як досвідчена туристка, адже самостійно здолана 400 км маршрут засніженими Карпатами. Зустріч пройшла в теплій дружній атмосфері.
Справи відданих волонтерів впливають на формування активної позиції студентства спеціальності “Туризм і рекреація”.

Круглий стіл за участю стейкхолдерів ОПП підготовки магістрів спеціальності 242 «Туризм і рекреація»

16 листопада 2023 р. відбувся Круглий стіл за участю стейкхолдерів ОПП підготовки магістрів спеціальності 242 «Туризм і рекреація», професорсько-викладацького складу кафедри туризмознавства і краєзнавства та здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 242 факультету туризму Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.
Мета круглого столу – обговорення процесу підготовки студентів другого рівня вищої освіти у контексті інноватики туристичної діяльності, впровадження інтерактивних елементів в екскурсійну діяльність та підвищення рівня її анімаційного потенціалу.
Від імені стейкхолдерів в обговоренні взяв участь генеральний директор Національного заповідника «Давній Галич» Олійник В.Є., який наголосив на викликах сьогодення, пов’язаних з пошуком інноваційних підходів до провадження туристичної діяльності на території заповідника та запитах на ринку на креативних та ініціативних фахівців з туризму, здатних до швидкої адаптації у мінливому бізнес-середовищі.
Завідувач науково-освітнього відділу Стасюк А.Є. акцентував увагу на посиленні процесів інтерактивності в туристичній діяльності, впровадженні елементів театралізації як інноваційного засобу підвищення якості екскурсійних послуг та їх впливові на вимоги до фахівців з туризму.
У роботі Круглого столу взяв участь декан факультету туризму, доктор історичних наук, професор Великочий В.С., який актуалізував проблему конкурентоздатності випускників на ринку праці, підвищення рівня їх практичної підготовки задля забезпечення здатності ефективно та креативно вирішувати виробничі проблеми.
В обговоренні взяли участь доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства, к.г.н. Ковальська Л. В., доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства, к.п.н. Чорна Л. В., студенти-магістри.
За результатами обговорення було прийнято рішення щодо розширення навчальних матеріалів освітніх компонентів за рахунок включення інноваційних аспектів туристичної діяльності; посилення практико-орієнтованої підготовки випускників другого рівня вищої освіти.

Круглий стіл «Дністровські читання»

20 жовтня 2023 р. професорсько-викладацький колектив кафедри прийняв участь у роботі круглого столу на тему «Дністровські читання», організовані адміністрацією Дністровського регіонального ландшафтного парку імені Сергія Дідича з нагоди 30-річчя від його створення. У ході заходу відбулися дискусії на актуальну тематику та зустрічі з видатними діячами на теренах Придністер’я. Колектив кафедри долучився до обговорення результатів досліджень з питань взаємодії громад з об’єктами ПЗФ для сталого розвитку їх територій; збереження біорізноманіття; природокористування у сферах туризму та рекреації; історико-культурної спадщини та шляхів її збереження та популяризації; екологічної освіти.

Розвиваємо туристичний потенціал регіону

Професорсько-викладацький колектив кафедри активно працює над дослідженням проблеми використання потенцілу регіону в туристичній діяльності.
18.10.2013 р. було проведено круглий стіл за участю Національного заповідника “Давній Галич”, кафедри туризмознавства і краєзнавства факультету туризму ПНУ та Галицької ТГ. Предметом обговорення стали питання розвитку регіонального туристичного ринку, якості туристичних продуктів і підвищення рівня туристичного обслуговування.