Круглий стіл за участю стейкхолдерів ОПП підготовки магістрів спеціальності 242 «Туризм і рекреація»

16 листопада 2023 р. відбувся Круглий стіл за участю стейкхолдерів ОПП підготовки магістрів спеціальності 242 «Туризм і рекреація», професорсько-викладацького складу кафедри туризмознавства і краєзнавства та здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 242 факультету туризму Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.
Мета круглого столу – обговорення процесу підготовки студентів другого рівня вищої освіти у контексті інноватики туристичної діяльності, впровадження інтерактивних елементів в екскурсійну діяльність та підвищення рівня її анімаційного потенціалу.
Від імені стейкхолдерів в обговоренні взяв участь генеральний директор Національного заповідника «Давній Галич» Олійник В.Є., який наголосив на викликах сьогодення, пов’язаних з пошуком інноваційних підходів до провадження туристичної діяльності на території заповідника та запитах на ринку на креативних та ініціативних фахівців з туризму, здатних до швидкої адаптації у мінливому бізнес-середовищі.
Завідувач науково-освітнього відділу Стасюк А.Є. акцентував увагу на посиленні процесів інтерактивності в туристичній діяльності, впровадженні елементів театралізації як інноваційного засобу підвищення якості екскурсійних послуг та їх впливові на вимоги до фахівців з туризму.
У роботі Круглого столу взяв участь декан факультету туризму, доктор історичних наук, професор Великочий В.С., який актуалізував проблему конкурентоздатності випускників на ринку праці, підвищення рівня їх практичної підготовки задля забезпечення здатності ефективно та креативно вирішувати виробничі проблеми.
В обговоренні взяли участь доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства, к.г.н. Ковальська Л. В., доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства, к.п.н. Чорна Л. В., студенти-магістри.
За результатами обговорення було прийнято рішення щодо розширення навчальних матеріалів освітніх компонентів за рахунок включення інноваційних аспектів туристичної діяльності; посилення практико-орієнтованої підготовки випускників другого рівня вищої освіти.