Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету за 2023 рік

Упродовж 01-04 березня 2024 р. колектив кафедри туризмознавства і краєзнавства факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника взяв активну участь у роботі Звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету за 2023 рік. Члени професорсько-викладацького складу кафедри презентували ключові результати своїх досліджень і розробок на секційному засіданні та дискутували щодо перспектив та пріоритетів розвитку науки у 2024 р.
Широкий спектр наукових досліджень членів кафедри охоплював ключові питання туризмознавства, краєзнавства та сталого розвитку. Доповіді викладачів були присвяченні розв’язанню як наукових проблем, так і подоланню суспільних, економічних, інфраструктурних та інших викликів, які постали перед українським суспільством. Особливу увагу присвятили подоланню наслідків російської збройної агресії, відбудові туристичних об’єктів, зміцненню туристичного потенціалу України та розвитку туристичної галузі як вагомої складової економіки країни. Плідні дискусії, що тривали після кожної доповіді, стимулювали обмін ідеями та сприяли зародженню нових напрямів для наукового пошуку.