Лекція гостьового лектора професора Тетяни Іванівни Ткаченко

22 лютого 2024 р. відбулася лекція гостьового лектора доктора економічних наук, професора, завідувачки кафедри туризму та рекреації Державного торговельно-економічного університету (м. Київ) Тетяни Іванівни Ткаченко на тему “Туризм і війна в Україні: аналітичні оцінки та прогностичні вектори” для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Туризмознавство” в рамках вивчення  дисциплін “Планування та обслуговування турпротоків” і “Ринок послуг в туризмі”.
Лекція проводилася у змішаному форматі. У ході лекції увагу було закцентовано на питаннях напрямів впливу війни на суспільне життя в Україні, в цілому, та на ресурсний потенціал, екологічний стан, інфраструктуру туризму, зокрема.
Лекторка поділилася результатами власних аналітичних досліджень щодо обсягів міграційних процесів з України та їх впливу на розвиток економічного сектору; стану екологічного середовища в низці регіонів; зруйнованих культурно-історичних пам’яток; кількісних показників суб’єктів туристичної діяльності; обсягів туристичних потоків та пасажирських перевезень; рівня завантаження закладів готельного господарства; фінансових результатів діяльності суб’єктів підприємництва в туризмі.

Щиро вдячні лектору за змістовну доповідь