Чорна Любов Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Закінчила з відзнакою повний курс Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені В.С. Стефаника за спеціальністю англійська і німецька мова в 1983 р. Навчання в інституті поєднувала з заняттями на курсах екскурсоводів на факультеті громадських професій. За результатами курсової підготовки Чорній Л.В. було присвоєно кваліфікацію екскурсовода.
У 2003 році стала переможцем проекту США за програмою “Громадські зв’язки” і була включена до складу групи українських фахівців з туризму, які проходили стажування на підприємствах туристичної індустрії штату Айова.
З 2006 року Чорна Л.В. працювала асистентом кафедри іноземних мов і країнознавства Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
У 2009 р. захистила дисертацію на тему “Особливості практичної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі в університетах США” і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
Звання доцента кафедри туризмознавства і туристичних спеціалізацій було присвоєно в 2012 році. Наданий час працює доцентом кафедри туризмознавства і краєзнавства.
Стажування проходила на кафедра географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Довідка про стажування від 14 червня 2016 року.
Сфера наукових інтересів охоплює проблеми розвитку туризму, загалом, і розвитку туризму на засадах інноватики, зокрема, та питання міжкультурної комунікації в туризмі.

2020 рік
Статті (1):
1) Ковальська Л.В., Чорна Л.В. Розвиток дитячого туризму в Івано-Франківській області. Географія та туризм: науковий журнал. 2020. Вип. 54. С.47-57.

Тези доповідей на конференціях (2):
1) Чорна Л.В., Луканюк І.В. Діловий туризм у глобальному та національному вимірі. Збірник статей : Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (Черкаси, 19-20 березня 2020 р.). Черкаси: ЧДТУ, 2020. Т. 1. С. 74-77.
2) Чорна Л.В., Ковальська Л.В. Інформаційно-технологічні тренди музеїв України. Збірник статей : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, 21-22 квітня 2020 р.). Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2020. С. 65-67.

2019 рік
Статті (4):
1) Чорна Л.В., Остап’юк Н.І. Динаміка розвитку туризму в Івано-Франківській області. Карпатський край. 2019. Вип. № 1-2. С.120-128.
2) Остап’юк Н.І., Чорна Л.В. Дослідження конкурентних позицій України на світовому туристичному ринку та її сприйняття в рецепціях споживачів. Карпатський край. 2019. Вип. № 1-2. С.172-193.
3) Щука Г.П., Чорна Л.В., Ковальська Л.В. Підготовка фахівців галузі туризму в світлі нової парадигми вищої освіти. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія «Педагогічні науки». 2019. №4 (19). С.455-567.
4) Ковальська Л.В., Чорна Л.В., Щука Г.П. Вплив туризму на соціально-економічний розвиток міста Івано-Франківськ. Географія та туризм: науковий журнал. 2019. Вип. 53. С.45-53.

Тези доповідей на конференціях (2):
1) Чорна Л.В., Стефанишин В.В. Туризм як складова соціально-економічного розвитку м. Івано-Франківська. Збірник статей : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії» (Умань, 29-30 травня 2019 року). Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 129-131.
2) Чорна Л.В., Стефанишин І. Розвиток дитячого туризму в Івано-Франківській області. Збірник статей : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії» (Умань, 29-30 травня 2019 року). Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 131-133.

Заступник декана факультету туризму. Членкиня Асоціації працівників навчальних закладів України туристичного і готельного профілю, Національної спілки краєзнавців України.

E-mail: liubov.chorna@pnu.edu.ua; chornalyubov60@ukr.net

Тел: (0342) 78 81 05

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника