Програмові вимоги до іспитів

Програмові вимоги до державного екзамену (перший (бакалаврський) рівень, ОПП “Туризм”)

Програма фахового вступного випробування магістр (Основи туризмознавства)

Програма фахового вступного випробування магістр (Теорія і практика організації туризму)