Вступ на другий курс (на основі диплома молодшого спеціаліста)

ОКР бакалавра (з нормативним терміном навчання), для осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (вступ на 2 курс із терміном навчання 3 роки (2 роки 10 місяців), денна та заочна форми навчання)

Спеціальність 242 “Туризм”:

У 2021 році для вступу на спеціальність необхідні:

1.Сертифікат ЗНО (українська мова та література)

2.Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)

3.Фаховий іспит “Технологія туристської діяльності” (комп’ютерне тестування)

  1. Перелік документів для вступу
  2. Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування
  3. Програми вступних випробувань
  4. Тестові запитання для вступу
  5. Обсяги прийому вступників у 2021 році:
  • на денну форму, кількість місць (станом на 1.12.2020 р.) – 81*
  • на заочну форму, кількість місць (станом на 1.12.2020 р.) – 82*.

 

*-кількість місць може коливатися в межах 1-5 осіб, в залежності від зміни контингенту студентів, що навчаються на першому курсі цієї спеціальності, остаточна кількість місць буде встановлена 30.05.2021 року.

Перейти на сайт приймальної комісії