Історія

Кафедра туризмознавства і краєзнавства (до листопада 2013 р. – кафедра туризмознавства і туристичних спеціалізацій) була створена згідно ухвали Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у вересні 2010 р. Професорсько-викладацький склад нараховував 8 працівників. Новостворену кафедру очолив доктор історичних наук, професор Володимир Степанович Великочий. З вересня 2014 р. кафедру очолює доктор сільськогосподарських наук, професор Калуцький Іван Федорович. Підготовку фахівців здійснюють 7 штатних працівників (з них – 1 доктор наук, професор та 5 кандидатів наук, доцентів).