Ковальська Леся Володимирівна

Кандидат географічних наук, доцент

ORCID

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: повна вища (закінчила у 1996 році Львівський державний університет імені Івана Франка, географічний факультет за спеціальністю географія, кваліфікація – географ-геоморфолог).
2001–2004 році – навчалася в аспірантурі, Львівський національний університет імені Івана Франка, денна форма.
Тема кандидатської дисертації «Геоморфологія сульфатного карсту Прут–Дністерського межиріччя, спеціальність 11.00.04 – геоморфологія і палеогеографія. Львів, 2005.
Стажування та підвищення кваліфікації – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка з “12” лютого 2018 року по “14” грудня 2018 року.
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013 р.
Сфера наукових інтересів: географія та туризмологія.

2020 рік
1) Kovalska L., Shchuka H., Mikhailuk A., Zagnibidа R., Tkachenko T. Development of tourism is in the epoch of economically-рolitically reforms and war in Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2020. Vol 29. No 1. Р. 94–102.
2) Ковальська Л.В., Чорна Л.В. Розвиток дитячого туризму в Івано-Франківській області. Географія та туризм: науковий журнал. 2020. Вип. 54. С. 47-57.
3) Чорна Л.В., Ковальська Л.В. Інформаційно-технологічні тренди музеїв України. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. С. 337–340

2019 рік
1) Ковальська Л., Польова Л., Михайлюк А., Вплив транспорту на розвиток туризму в Україні. Карпатський край. Івано-Франківськ, 2019. С. 71–79.
2) Ковальська Л., Ткаченко Т., Ковальська А. Методологічні засади механізму створення іміджу національного туристичного продукту в мовах глобалізації. Гірська школа. Івано-Франківськ, 2019. С. 103 –109.
3) Ковальська Л., Чорна Л., Щука Г.П. Вплив туризму на соціально-економічний розвиток міста Івано-Франківськ. Географія та туризм. Вип. 42.Київ, 2019.
4) Ковальська Л.В. Туристично-рекреаційне картографування: навч. посіб. Івано-Франківськ : НАЇР, 2019. 384 с.
5) Ковальська Л. Абіотичне середовище. Літопис природи Галицького національного природного парку. Т. 13. Івано-Франківськ, 2019. С. 124 – 170.

2018 рік
1) Ковальська Л. Абіотичне середовище. Літопис природи. Т.11. Івано-Франківськ, 2018. С. 342 -398
2) Ковальська Л.В., Ткаченко Т.І., Ковальська А.Р. Комунікативність, її роль у розвитку туризму на прикладі Івано-Франківської області. Географія та туризм. Київ, 2018. С. 221-232.
3) Ковальська Л., Мариневич І. Європейський досвід розвитку туризму в Україні. World Science. 2018. № 1(29), Vol.1. Р. 83–87
4) Ковальська Л., Гук Р. Міграційні процеси в Україні в період агресії Російської Федерації. World Science. 2018. № 1(29), Vol.1. Р. 78–83.
5) Курсові роботи: вимоги до написання та оформлення: навчально-методичний посібник / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Гритчук Г.В., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 48 с.
6) Програма та методичні вказівки до проходження виробничої практики (для студентів спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» другого (магістерського) рівня / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 76 с.
7) Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Ковальська Л.В., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 46 с.

Член громадської організації «ЕкоГалич», рецензент журналу «Earth Sciences»