Гуменюк Галина Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 02 січня 1963 р. в селі Балинці Снятинського району Івано-Франківської області. В 1980 році закінчила Балинцівську середню школу. В 1990 році закінчила Львівський державний інститут фізичної культури . В1994 році закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. З 1996 по 1999рік навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
В 2000 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності теорія і методика виховання. Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 009045, видано рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 17 січня 2001 року (протокол № 17-06/1).
Вчене звання доцента кафедри туризму і готельного господарства присвоєно від 16 грудня 2004 року.
Стажування проходила в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана в період з 23 жовтня по 29 грудня 2017 року.
Викладає курси «Вступ до фаху та ОНД», «Організація екскурсійної діяльності», « Туроперейтинг», «Маркетинг в туризмі».
Сфера наукових інтересів: екскурсійна діяльність, туроперейтинг, маркетингова діяльність.

2020 рік
1) Humenyuk H., Yemtsev V., Salyga K., Pavliuk T., Pavlova H. Dichotomy and Interdependence in Strategic Management Concerning Innovative and Investing Activities of Organizations. Academy of Strategic Management Journal. 2020. Volume 19, Issue 3. (1939-6104-19-3-560).
2) Kovalchuk Yu., Furman I., Humenyuk H., Kucher A. Potential and Opportunities for Development of Tourism in Ukraine. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. Vol 11. №1: JEMT Volume XI Issue 1(41) Spring 2020. P. 194-201.
3) Гуменюк. Г.М. Історико-культурні пам’ятки Покуття: сучасний стан та перспективи використання в туризмі. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. Науковий журнал. 2020. Том 3. №1. С. 104–114.
4) Гуменюк Г.М. Народні художні промисли як складова економічного розвитку Гуцульщини. Географія та туризм : Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Харків. 2020. С. 176–183.

2019 рік
1) Гуменюк Г.М. Пам’ятки оборонної архітектури Івано-Франківської області: стан, збереження та перспективи використання в туризмі. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2019. №12-13. С. 158-166.
2) Гуменюк Г.М. Фортифікаційні споруди Прикарпаття: сучасний стан та перспективи використання в туризмі. Zeszyt naukowy prac ukrainoznawczych. 2019. Nr 3. S. 65-78.

2018 рік
1) Гуменюк Г.М. Екскурсологія : навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2018. 82 с.
2) Гуменюк Г.М. Сакральна архітектура Пикарпаття: сучасний стан та перспективи використання в туризмі. Zeszyt naukowy prac ukrainoznawczych. 2018. Nr 2. S. 51-59.
3) Гуменюк Г.М. Жіночий туризм: новий тренд чи необхідність? Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2018. №10-11. С. 128–136.
4) Гуменюк Г.М., Хоптій О. Оптимізація контенту та використання дистрибутивних можливостей соціальних мереж і с2с – маркетингу міста Івано-Франківська. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму : Збірник наукових праць. Чернівці-Сочава : ПВКФ “Технодрук”, 2018. С. 221–224.
5) Гуменюк Г.М., Чернявська С. Жіночий туризм: новий тренд чи необхідність. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму : Збірник наукових праць. Чернівці-Сочава : ПВКФ “Технодрук”, 2018. С. 17–20.
6) Курсові роботи: вимоги до написання та оформлення: навчально-методичний посібник / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Гритчук Г.В., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 48 с.
7) Програма та методичні вказівки до проходження виробничої практики (для студентів спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» другого (магістерського) рівня / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 76 с.
8) Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Ковальська Л.В., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 46 с.

Членкиня Вченої ради факультету, навчально-методичної ради факультету, голова профспілкового бюро факультету туризму, членкиня профспілкового комітету університету.
Керівник наукової теми «Сакральна архітектура Гуцульщини та її використання в туризмі».
Членкиня Асоціації представників туристичного бізнесу Прикарпаття, Національної спілки краєзнавців України.
Бере активну участь в науковому консультуванні при Івано-Франківському обласному державному центру туризму і краєзнавства учнівської молоді з 2018 року по даний час.

E-mail: halina.gumeniyk@pnu.edu.ua; humenyukgalina@gmail.com

Тел: (0342) 78 81 05

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника