Великочий Володимир Степанович

Доктор історичних наук, професор

ORCID

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 1 березня 1968 р. у м. Городенка Івано-Франківської області. У 1985 р. закінчив середню школу № 2 м. Городенки з золотою медаллю, вступив на перший курс історичного факультету Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В.С. Стефаника. У 1986–1988 рр. проходив строкову службу в Радянській армії. У 1988 р. поновив навчання на історичному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту, який у 1992 р. закінчив з дипломом з відзнакою.
Після закінчення навчання працював педагогом-організатором ЗОШ-інтернату № 1 м. Івано-Франківська (1992–1993 рр.), вчителем історії ЗОШ № 12 м. Івано-Франківська (1993–1995 рр.).
У 1995–1997 рр. – співробітник Відділу регіональних проблем Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України і Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.
У 1997–2001 рр. – начальник наукового відділу Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на тему «Історія ЗУНР: джерела до вивчення державного будівництва». У квітні 2002 р. рішенням ВАК України присуджено вчене звання доцента кафедри історіографії і джерелознавства.
У 2001–2003 рр. – помічник ректора Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. У 2003–2005 рр. – проректор з міжнародного співробітництва, з вересня 2003 р. – директор Інституту туризму і менеджменту цього ж університету за сумісництвом.
З 01.03.2005 р. – директор Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Крім того з липня 2010 року – завідувач кафедри туризмознавства і туристичних спеціалізацій (за сумісництвом). З 2015 року – декан факультету туризму.
На посаді проректора з міжнародного співробітництва Прикарпатського університету імені Василя Стефаника став ініціатором створення в університеті науково-дослідного Центру полоністики. Його відкриття було включено до плану заходів відзначення Року Республіки Польща в Україні і відбулося 25 вересня 2004 р.
Є одним з авторів розробки Концепції розвитку туризму в Україні до 2020 р., Стратегії й Програми розвитку туризму в Івано–Франківській області до 2015 р
У 2010 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук в Інституті історії України НАН України на тему «Українська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914–1919 рр.: умови становлення, етапи розвитку, особливості».
Ініціатор створення у 2010 р. в Прикарпатському національному університеті науково-дослідного центру розвитку туризму імені Миколи Шкрібляка.
У 2012 р. присуджено вчене звання професора кафедри історіографії і джерелознавства.
Нагороджений орденом Святого Володимира ІІІ ступеня УПЦ-КП, відзнакою Державної туристичної адміністрації України «Почесний працівник туризму в Україні» (2003), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2008), «Відомий науковець року 2010», «Почесний краєзнавець України» (2011), лауреат Івано-Франківської обласної премії імені Володимира Полєка (2012), орденом Геродота Гелікарнаського (2013), неодноразово нагороджувався органами місцевої влади та самоврядування, Посольством Республіки Польща в Україні.

2020 рік
1) Реєнт О.П., Великочий В.С. Діяльність національних міжпартійних політичних об’єднань Східної Галичини як перший етап Української революції 1914–1923 рр.: історіографічні концепти. Український історичний журнал. 2020. Число 3. С. 163-174.
2) Velykochyy V. Pokuttia. Eskizy z pohranychchia (dwomowne polsko-ukrainske vydannia. Ukra]inskoiu movoiu latynyceiu). Івано-Франківськ-Ґожув Велькопольський, 2020. 281 с.

2019 рік
1) Apelt H., Velykochyy V., Zhehus O., Filiuk S., Zhumbei M. Formation of a Strategy for Providing Customer-Oriented Tourist Services. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Vol. 18, Special Issue 1. (1939-6104-18-SI-1-451)
2) Великочий В.С., Реєнт О.П. Державотворчі процеси на західноукраїнських землях крізь призму національно-демократичної революції 1914–1923 рр. Український історичний журнал. 2019. Число 1. С. 166-180.
3) Velykochyy V. Celebrating the 100th Anniversary of the West Ukrainian People’s Republic. The History of the ZUNR: Differences in Approaches at the Stage of Changing Paradigms in Ukrainian Historiography. Jornal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2019. Vol 6. №2. P. 17-27.
4) Velykochyy V., Derevjanko S., Vychivskyj P. To the 80th Anniversary of Professor Kalakura Ya.S. and the 55th Anniversary of His Scientific and Pedagogical Activity. Jornal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2019. Vol 6. №2. P. 133-137.
5) Великочий В., Монолатій І., Плекан Ю. “Були трактовані наскрізь гуманно…” Косачівський табір для інтернованих осіб в контексті українсько-польських взаємин у Галичині (1918-1919 рр.) : колективна монографія. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2019. 182 с.
6) Великочий В.С. Історіографія Західно-Української Народної Республіки. Діаспорна. Західноукраїнська Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.2.: З-О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 128-130.
7) Великочий В.С. Історіографія Західно-Української Народної Республіки. Західноукраїнська Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.2.: З-О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 130-132.
8) Великочий В.С., Лисенко О.Є. Історіографія Західно-Української Народної Республіки. Радянська. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.2.: З-О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 132-135.
9) Великочий В.С., Лисенко О.Є. Історіографія Західно-Української Народної Республіки. Сучасна. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.2.: З-О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 135-140.
10) Великочий В.С., Монолатій І.С., Цепенда І.Є. Косачівський табір для інтернованих (табір для інтернованих на Косачеві). Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.2.: З-О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 282-287.
11) Великочий В.С., Реєнт О.П. Національно-демократична революція на західноукраїнських землях 1914-1923: концепція. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.2.: З-О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 702-707.
12) Великочий В.С., Реєнт О.П. Національно-демократична революція на західноукраїнських землях: проблема хронологічних меж. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.2.: З-О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 707-709.

2018 рік
1) Великочий В.С., Великочий Л.Й., Зарічняк А.П. Історія світових цивілізацій: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2018. 159 с. (9,9 др. арк.) ISBN 978-966-2343-51-9;
2) Великочий В.С., Вичівський П.П., Зарічняк А.П. Історико-культурна спадщина Карпатського регіону: навчальний посібник для студентів спеціальностей «туризм», «готельно-ресторанна справа», «менеджмент соціокультурної діяльності». Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2018. 174 с. (10,9 др. арк.) ISBN 978-966-2343-47-2;
3) Великочий В.С., Зарічняк А.П. Методологія і організація наукових досліджень. Туризм (самостійна робота студентів, другий (магістерський) рівень) : навчально-методичний посібник / За заг. ред. проф. В.С. Великочого. Івано-Франківськ : ФОП Б. Кузів, 2018. С. 95–105. (0,75 др. арк) ISBN 978-966-9736-2-8;
4) Великочий В.С., Реєнт О.П. Національно-демократична революція на західноукраїнських землях 1914-1923: до проблеми концепту. Краєзнавство. 2018. №3. С. 40-51.
5) Великочий В.С. Туристична галузь Прикарпаття крізь призму воєнних подій на Півдні і Сході України 2014-2016 рр.: стан, тенденції, перспективи. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. 2018. №2. S. 19-28.
6) Великочий В.С., Великочий Д.В. Українці: спроба самоідентифікації і самооцінки. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. 2018. №2. P. 29-40.
7) Великочий В.С. Історія ЗУНР у науковій спадщині Миколи Литвина (спроба історіографічного нарису). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. редкол. Іван Патер, упоряд. Любомир Хахула ; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. Крип’якевича. Львів, 2017. Вип. 29: Ювілейний збірник на пошану Миколи Литвина. С. 17-23.
8) Великочий В.С. Українська революція 1914-1923 рр. і митрополит Андрей Шептицький: до проблеми національного історіографічного образу. Покуття – колиска українського національного державотворення : Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції, м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. / за наукової редакції І.Федоришина та А.Королька. Тисмениця–Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. С. 176–182.
9) Великочий В.С. Національно-демократична революція на західноукраїнських землях (1914-1923 рр.): до проблеми хронології. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури і туризму. 2018. №10-11. С. 18-30.
10) Великочий В.С., Дерв’янко С.М., Вичівський П.П. До 80-річчя професора Я.С.Калакури та 55- річчя його науково-педагогічної діяльності. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури і туризму. 2018. №10-11. С. 276-285.
11) Великочий В.С. “Ватиканський ” архів ЗУНР. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.1.: А-Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 231-233.
12) Великочий В.С. Джерела до вивчення системи органів правопорядку в Західно-Українській Народній Республіці. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.1.: А-Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 528-529.
13) Великочий В.С. Джерела до вивчення Західно-Української Народної Республіки. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.1.: А-Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 529-532.
14) Великочий В.С. Джерела до вивчення системи органів судочинства в Західно-Українській Народній Республіці. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.1.: А-Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 532-535.
15) Великочий В.С. Документи вищих органів влади та управління ЗУНР. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.1.: А-Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 570-572.
16) Великочий В.С. Документи місцевих органів влади та управління ЗУНР. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.1.: А-Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. С. 572-574.
17) Курсові роботи: вимоги до написання та оформлення: навчально-методичний посібник / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Гритчук Г.В., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 48 с. (3 др. арк.);
18) Програма та методичні вказівки до проходження виробничої практики (для студентів спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» другого (магістерського) рівня / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 76 с. (4,75 др. арк.);
19) Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Ковальська Л.В., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 46 с. (2,8 др. арк.);
20) СВОПНУ 242ДА. Стандарт вищої освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Засоби діагностики якості вищої освіти. Вимоги до державної атестації [Чинний від 2018-09-25]. Івано-Франківськ, 2018. 16 с. (1 др. арк.).

Декан факультету туризму. Член Правління Національної спілки краєзнавців України. Шеф-редактор наукового видання “Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму”

E-mail: volodymyr.velykochyy@pnu.edu.ua; w-w-s@ukr.net.

Тел: (0342) 78 81 05

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника