Філюк Світлана Михайлівна

 

Завідувачка кафедри, кандидат географічних наук, доцент

ORCID

 

 

[tabs active=”1″ vertical=”no”] [tab title=”Персональна інформація” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Народилася 5 квітня 1981 року в селі Уторопи Косівського району Івано-Франківської області. Українка, громадянка України. З вересня 1989 року до листопада 1993 року навчалась у Нововолинсь-кій середній школі Волинської області № 4, де здобула початкову освіту. З листопада 1993 до липня 1997 року навчалася в Уторопській ЗОШ І-ІІІ ступенів де одержала атестат про базову загальну середню освіту. З вересня 1997 року до липня 1998 року навчалася в Коломийському педагогічному технікумі за спеціальністю вчитель початкових класів. У цьому ж році здавши екстерном екзамени в Яблунівській ЗОШ ЗОШ І-ІІІ ступенів де одержала атестат про повну загальну середню освіту.
У липні 1998 року вступила до Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на географічний факультет, який закінчила у 2003 році і здобула повну вищу освіту за освітним ступнем «магістр» за спеціальністю педагогіка і методика середньої освіти. Географія. Кваліфікація за дипломом – магістр педагогічної освіти, викладач географії. Диплом з відзнакою. З жовтня 2003 року по вересень 2004 року працювала в туристичній агенції «Тернопіль-Супутник» на посаді менеджера з туризму.
З 1 вересня 2005 року працює в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на факультеті туризму на посаді доцента кафедри туризмознавства і краєзнавства.
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Туристсько-рекреаційні ресурси Івано-Франківської області: сучасний стан та перспективи використання». У 2012 році отримала диплом доцента кафедри туризмознавства і туристичних спеціалізацій.

[/tab] [tab title=”Основні публікації” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

2019 рік
Статті (4):
1) Apelt H., Velykochyy V., Zhehus O., Filiuk S., Zhumbei M. Formation of a Strategy for Providing Customer-Oriented Tourist Services. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Vol. 18, Special Issue 1. (1939-6104-18-SI-1-451)
2) Філюк С.М. Види господарської діяльності туроператорів. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2019. №12-13. С. 152-158.
3) Філюк С.М. Дослідження актуальності і застосування в туристичній сфері новітніх інформаційних технологій на прикладі технології динамічного пакетування. Логос. «Мистецтво наукової думки»: науковий журнал. Вінниця. 2019.
4) Філюк С.М. Види господарської діяльності туроператорів в Україні. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. 2019. Nr 3. S. 121-131.

2018 рік
1) Філюк С.М. Історико-культурні умови розвитку сільського, зеленого туризму в Івано-Франківській області. Dziedzictwo kulturove region pogranicza. Tom VII. Gorzow Wielkopolski. 2018. S. 217-232.
2) Філюк С.М. Роль подієвих туристських ресурсів Івано-Франківської області для розвитку сільського, зеленого туризму. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2018. №10-11. С. 167-171.
3) Філюк С.М. Туризмологія. Туризм (самостійна робота студентів, другий (магістерський) рівень) : навчально-методичний посібник / За заг. ред. проф. В.С. Великочого. Івано-Франківськ : 2018. 224 с.
4) Філюк С.М. Історико-суспільні аспекти урбанізаційного процесу в Україні. Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича : Історія. Ч-49. Чернівці : Чернівецький університет, 2018. No 1.
5) Курсові роботи: вимоги до написання та оформлення: навчально-методичний посібник / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Гритчук Г.В., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 48 с. (3 др. арк.);
6) Програма та методичні вказівки до проходження виробничої практики (для студентів спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» другого (магістерського) рівня / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 76 с. (4,75 др. арк.);
7) Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» / / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Ковальська Л.В., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 46 с. (2,8 др. арк.);
8) СВОПНУ 242ДА. Стандарт вищої освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Засоби діагностики якості вищої освіти. Вимоги до державної атестації [Чинний від 2018-09-25]. Івано-Франківськ, 2018. 16 с. (1 др. арк.).

[/tab] [tab title=”Діяльність” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Членкиня Вченої ради факультету, Національної спілки краєзнавців України, Асоціації представників туристичного бізнесу Прикарпаття.

[/tab] [tab title=”Контакти” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

E-mail: svitlana.filuk@pnu.edu.ua; filuk.sm@gmail.com

Тел: (0342) 78 81 05

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

[/tab] [/tabs]