Калуцький Іван Федорович

Доктор сільськогосподарських наук, професор

 

 

[tabs active=”1″ vertical=”no”] [tab title=”Персональна інформація” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Народився 16 червня 1941 року в селі Гермаківка Борщівського району Тернопільської області. У 1968 році закінчив Львівський лісотехнічний інститут. Спеціальність – «Лісоінженерна справа», кваліфікація – «Інженер-технолог». Трудову діяльність розпочав у 1969 році в Делятинському лісокомбінаті об’єднання «Прикарпатліс» на посаді інженера, потім – старшого інженера, начальника виробництва, головного інженера. З 1976 року працював у Надвірнянському лісокомбінаті об’єднання «Прикарпатліс» головним інженером. Згодом виконував обов’язки директора у Вигодському лісокомбінаті цього ж об’єднання (1978–1988). У 1984 році завершив навчання в аспірантурі при Львівському відділені Інституту економіки НАН України. У цьому ж році захищає кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук на тему «Організаційні і економічні основи підвищення ефективності комплексного використання лісосировинних ресурсів». Поєднуючи виробничу діяльність з науково-педагогічною, з 1985 по 1994 роки завідував філією кафедри механізації лісозаготівель, лісового господарства і транспорту лісу Львівського лісотехнічного інституту. В об’єднанні «Прикарпатліс» працював з 1988 року головним інженером, а через рік став його генеральним директором. Вчене звання доцента присвоєно по кафедрі механізації лісозаготівель, лісового господарства і транспорту лісу Львівського лісотехнічного інституту в 1991 році. У 1993 році повторно закінчив Львівський лісотехнічний інститут з відзнакою, здобувши другу вищу освіту. Спеціальність – «Лісове та садово-паркове господарство», кваліфікація – «Інженер лісового господарства». З 1995 по 2001 рік працював начальником Івано-Франківського обласного управління лісового господарства, в 2001–2003 роках – головним лісничим обласного управління лісового господарства. У 1999 році в Українському державному лісотехнічному університеті захистив докторську дисертацію на тему «Вітровали на північно-східному макросхилі Українських Карпат». Науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво отримав у 2000 році. З 2000 року працював на посаді професора кафедри біології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника в Івано-Франківську, з 2003 року – завідувач кафедри екології та рекреації. У 2004 році отримав звання професора кафедри екології і рекреації Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З 2007 по 2009 рік завідував кафедрою лісівництва в цьому ж університеті. З листопада 2011 року – професор кафедри туризмознавства і туристичних спеціалізацій. З 2012 року – завідувач кафедри туризму і рекреації.
Основні напрямки наукових досліджень – використання лісів для рекреації і туризму, попередження і захист лісів від вітровалів, районування лісів за ознаками вітровалонебезпечності. Професор Калуцький І. Ф. запропонував заходи щодо підвищення біологічної стійкості та продуктивності лісових насаджень в Карпатах.

[/tab] [tab title=”Основні публікації” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

2019 рік
1) Калуцький І.Ф., Зарічняк А.П. Сучасні проблеми рекреаційного лісокористування в Ґорґанах (на прикладі ДП «Осмолодське лісове господарство»). Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. 2019. №1–2 (12–13). С. 136–145.

2018 рік
1) Калуцький І.Ф., Рак А.Ю. Вплив розвитку туризму на лісове середовище та його збереження шляхом заповідання. Основні проблеми й тенденції подальшого розвитку лісового господарства в Українських Карпатах : Міжнародна науково-практична конференція. Івано-Франківськ : НАЇР. 2018. С 79–87.
2) Калуцький І.Ф, Рак А.Ю. Провідна роль заповідання у підвищені рекреаційної здатності лісів Прикарпаття. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Основні проблеми й тенденції подальшого розвитку лісового господарства в Українських Карпатах». Івано-Франківськ : НАІР, 2018. С.79–88.
3) Калуцький І.Ф. Туризм. Самостійна робота студентів другий (магістерський) рівень / За загальною редакцією проф. В.С. Великочого ; Факультет туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя стефаника». Івано-Франківськ, 2018. 224 с.
4) Калуцький І.Ф. До питання про можливість відновлення санаторія – профілакторія «Джерело-Прикарпаття». Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи. Вип. 5. : Збірник статей : історія і сьогодення». (Івано-Франківськ , 5-6 грудня 2017 року). С. 80–86.
5) Курсові роботи: вимоги до написання та оформлення: навчально-методичний посібник / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Гритчук Г.В., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 48 с.
6) Програма та методичні вказівки до проходження виробничої практики (для студентів спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» другого (магістерського) рівня / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018. 76 с.
7) Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» / / Укл.: проф. Калуцький І.Ф., Великочий В.С., Гуменюк Г.М., Ковальська Л.В., Філюк С.М., Чорна Л.В., Остап’юк Н.І., Зарічняк А.П. Івано-Франківськ : ФОП Кузів Б.П., 2018.
8) СВОПНУ 242ДА. Стандарт вищої освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Засоби діагностики якості вищої освіти. Вимоги до державної атестації [Чинний від 2018-09-25]. Івано-Франківськ, 2018. 16 с.

[/tab] [tab title=”Діяльність” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Дійсний член Економічної Академії Наук України. Член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 06.03.03 – лісівництво і лісознавство при Національному лісотехнічному університеті України (Львів).
Член редакційних колегій журналів «Лісовий і мисливський журнал», «Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму», науково-методичного журналу «Гірська школа Українських Карпат», наукового вісника Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України.

[/tab] [tab title=”Контакти” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

E-mail: ivan.kalutskyy@pnu.edu.ua; vitrolis@ukr.net

Тел: (0342) 78 81 05

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

[/tab] [/tabs]